Happy Birthday Wishes For Son In Nepali

Your son is your little prince, your best friend, your biggest achievement. If you are looking for what to write him on his birthday. We have collected a list of best happy birthday wishes for son in Nepali.

Happy Birthday Wishes For Son In Nepali

Happy birthday, son. Stay happy, healthy and blessed on your special day and every day of the year.

जन्मदिनको शुभकामना छ छोरा । तिम्रो विशेष दिनमा व्यस्त, स्वस्थ र भागयमानी रह ।


Dear son, no matter how much you have grown, for us, you are always going to remain our dearest and smartest baby boy. Wishing you a happy bday. May all your dreams and wishes come true!

प्रिय छोरा, तिमी जती नै ठुलो भएपनी , हाम्रो लागि सधै हाम्रो प्यारो,ज्ञानी बाबु रही रहने छौ । जन्म दिन को शुभकामना छोरा, तिम्रो सबै इछ्या पुरा हुन ।


We are so lucky to have such a smart, obedient, amazing son in the world, Happy birthday son.

हामी कती भागयमनी रएछौ एस्तो स्मार्ट, ज्ञान ी, अज्ञाकारी छोरा पाउन । हप्प्री बिर्थ्डे छोरा ।


Unending love, undivided attention, everlasting affection and endless care. These are the things that we can do for you, our dear son. Stay happy and have an amazing birthday!

अनन्त प्रेम,अविभाजित ध्यान, अनन्त स्नेह र अनन्त हेरविचार। यी चीजहरू जुन हामी तिमी लाई दिना सक्छौं, खुशी रह एक्दामै रमाइलो जन्म दिन मनाउ ।


Son, no matter how old you get, you’ll always be our little prince. Happy Birthday, Son.

छोरा तिम्रो उमेर जती नै भए पनि हाम्रो लागि सधै हाम्रो प्यारो राजकुमार रहने छौ । जन्म दिन को शुभकामना छ छोरा ।


मेरो छोरा “Name” को आज “भदौ 20” गतेदेखि “22” बसान्त पार गरी  “23” मा पाइला टेकेकोमा जन्म दिनको धेरै धेरै शुभकामना सहित. उसको हरेक पाइलामा सफलताको कामना गर्दछु |


Birthday Wishes For Daughter                                                             Birthday wishes in Nepali


Our beloved son, thank you for bringing a smile to our face every day. We hope that your birthday will bring a smile to yours as well! happy Bday!

हाम्रो प्रिय छोरा, हरेक दिन हाम्रो अनुहारमा मुस्कन छरेको मा धन्यवाद। हामी आशा गर्दछौं कि तिम्रो बिर्थ्डे र आउने दिन म तिम्रो मुहर म पनि एसेरै नै मुस्कन रहनेछ ।


Dear son I wish you taste success in every step of your life. Happy Birthday.

प्यारो छोरा तिमी लाई जीवन को हरेक पहिला मा सफलता मिलोस । जन्मअ दिन को शुभकामना ।


Dear son, you are the very reason why we look forward to life. You are also the reason why there is always a smile in our hearts. We love you! Happy Bday!

प्यारो छोरा हाम्रो जीवन को एउटै मात्र अधार तिमी हौ । तिम्रै कारण हाम्रो मुहार म हासो र मन मा सन्न्तोस छ । धेरै धेरै माया , जन्म दिन को शुभकामना ।


Many Many Happy returns of the day my dearest son.

जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छोरा तिमीलाई!!!


Each and every single day from that day you were born, you have added a lot of amazing things into my life. I just can’t imagine my life without you. Wonderful bday my beloved son!

टिम्रो जन्म दिन पछी को हरेक दिन्, हाम्रो जीवन म अनेकौ खुशीहरु थपेको छौ । टिमी बिना को हाम्रो जीवन म म सोच्न पनि सक्दिन । जन्म दिन को शुभकामना छोरा ।


 

Facebook Comment